Adventistskolene

Ikke fra Adventistskolene?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Velkommen

Du har valgt "Adventistskolene" sin site på It's Learning.

Hvis du skal logge deg på er du velkommen til det. Da håper jeg du har et brukernavn og et passord som fungerer. Hvis ikke må du kontakte den lokale It's-Learning administratoren på din skole.

Skolene som er tiknyttet denne site på It's Learning er alle drevet i samarbeid med Adventistsamfunnet i Norge , men også som en del av et stort nettverk av skoler over hele verden.

I Norge er det 11 grunnskoler og 1 videregående skole. Dersom du er interessert finner du linker til de nevnte skolene til høyre på siden her.

Lykke til.

Leif N. de Lange, systemadmin27.09.2011 12:27